Dětská technická universita

V současné době se vyrojilo hromadu různých zájmových kroužků. Obsáhnou od těch sportovních, kreativních, uměleckých až po ty technické, kde se dělají například různé pokusy. Ale jedinečným mezi všemi je kroužek nazvaný Dětská technická universita. Tento kroužek funguje pod záštitou Západočeské university konkrétně Fakulty strojní.Děti na promoci.jpg
Primárně je určena žákům základních škol pro první a druhý stupeň. V Plzni funguje už třetím rokem, v Klatovech druhým rokem a nově rokem prvním v Sokolově a Chebu. Výuka probíhá jedenkrát za týden v odpoledních hodinách. Náplní kroužků je seznámit děti hravou a přirozenou formou s technickými poznatky v oblasti strojů, techniky a energie.
Na začátku každého ročníku probíhá imatrikulace, kdy je každý student zapsán a dostává svůj osobní index, kam se mu zapisují témata a docházka. Pokud student splní 70 procent docházky, na konci roku prochází ročníkem a při slavnostní promoci dostane z rukou děkana Strojní fakulty zasloužený diplom.3D tiskárna a notebook.jpg
Děti probírají různá témata, které si vždy prakticky vyzkoušejí. Je to například tolik oblíbené 3D modelování s prací na 3D tiskárnách, kdy používají skenování i příslušnou zobrazovací techniku. Několikrát do roka jezdí na svou mateřskou universitu do Plzně, kde mají možnost nahlédnout do výzkumných laboratoří.
Nedílnou součástí jsou i exkurze do různých výrobních firem, jako jsou například ty, které vyrábí letecké motory, elektrotechnická zařízení nebo komponenty do automobilů. Studenti tak mají možnost si přímo na místě nabyté vědomosti vyzkoušet, a zjistit tak, jak je mohou v praktickém životě zužitkovat.
Odborní lektoři kurzů jsou nanejvýš přátelští a děti plně podporují v jejich zvídavém postoji k vědě a technice. Dětská technická universita tak nemá hloubkou nabízených témat v současné době, na poli technických kroužků pro první a druhý stupeň, konkurenci.