Proč je na mnoha cedulích u obchodů napsáno „Naše nabídka“

Obchodníci se snaží propagovat své zboží. Tak tomu je již od starých časů. Jistě si všichni pamatujeme na staré pohádky, ve kterých trhovci vykřikují své nabídky. Napadlo vás ale někdy, proč to dělali tímto způsobem? Koneckonců nemohl být příliš efektivní, neboť jeden hlas snadno zanikl v hluku ostatních, a případný zákazník se musel soustředit, aby slyšel, co daný člověk volá.

 

Tento způsob byl využíván z jednoduchého důvodu: byl totiž prakticky jediný možný. Nesmíme zapomínat, že v těch dobách byla naprostá většina populace negramotná. Nápisy na stáncích by tedy byly stejně užitečné, jako kdyby byly v čínštině – pár lidí, kteří se tím zabývají, by jim rozumělo, ostatní by nevěděli, o co jde a ani by je to nijak nezajímalo.

 

cenik1

 

To se změnilo po uzákonění povinné školní docházky. Ta především zvýšila v naší zemi gramotnost. To mimo jiné znamenalo, že se z prodeje novin a jiných tiskovin, například knih, stal mnohem lukrativnější byznys.

 

Znamenalo to však také nové možnosti pro obchodníky. Nyní se názvy jejich krámů mohly skvět v celé své kráse. Navíc to otevřelo i nové možnosti propagace. Tisková reklama se najednou stala mnohem efektivnější než dříve.

 

To vše samozřejmě znamenalo nutnost rychle se přizpůsobit. Ti, co lpěli na starých metodách, brzy skončili. A jedním z objevů byla i možnost psaní cedulí s nápisy jako Naše nabídka https://www.kmkdesign.cz/, kde bylo vyjmenováno, co je k prodeji za zboží nejvýhodněji, či v případě restaurací jaké je menu.

 

certifikat2

 

Tyto cedule byly a stále jsou obvykle psány křídou na speciální úzkou tabuli. To je nezbytné, neboť v mnoha případech jsou měněny denně, a objednávat každý den novou u výrobce by bylo extrémně neefektivní a finančně náročné.

 

Dnes již samozřejmě máme věk technologií, a psanou reklamu nahradila ta hraná v televizi coby nejúčinnější metoda propagace. Přesto však není dobré zapomínat, co vše dnešnímu systému předcházelo a být rádi za to, co máme.